Muhtasar ve Aylık Prim Hizmet Beyannamesi Uygulaması 01.01.2020 Tarihine Kadar Ertelendi!

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 18.02.2017 tarihli ve 29983 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No:1)’nde değişiklik yapan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği Sıra No:6, 27.07.2019 tarih 30844 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır.

Haberler