Bütünleşik İK Yaklaşımı

Çoğu kısa vadeli planlama yapan işletmelerde  yönetim sistemlerine bakış yüzeyseldir. Bu durum da buzdağının yalnızca görünen kısmı gibidir.

Oysa işletmeyi ayakta tutan, uzun vadede rekabet avantajı sağlayan unsur buzdağının görünmeyenleri ile bütünsel bir yaklaşımdan geçer.

İnka olarak; insan kaynakları profesyonellerimizle işletmenizde hangi insan kaynakları metodlarının aktif yürütüldüğünü gözden geçiriyor ve üstün performanslı bir beşeri sermaye oluşturabilmek için hangi fonksiyonları adapte etmeniz gerektiğini sorguluyoruz.

İNKA Bütünleşik İK Hizmet Süreci Nedir?

İnsan kaynakları süreçleri birbirleriyle o kadar bağlantılıdır ki, organizasyonun insan kaynağının etkin yönetilmesi tüm bu süreçlerin dengeli olarak kurulmasına ve birbirleriyle etkileşimlerinin göz ardı edilmeden yürütülmesine bağlıdır.

Diğer bir deyişle, bir veya birkaç süreçte çok iyi olunması, İK yönetimin çok iyi gerçekleştirildiği anlamına gelmiyor. Zincir, en zayıf halkasından kopuyor. Ayrıca bazı İK süreçleri arasında öncelikler dikkate alınmadığında kurulan sistemler temelsiz kalabiliyor.

İşte İnka bu zorlu süreci 7 aşamalı bütünleşik hizmet hizmeti ile sizin yerinize yönetiyor.

İnka Bütünleşik İK Hizmetinin Avantajları

Bütünlük

İhtiyacınız olan İK çözümlerini tek bir çatı altında toplayarak, Süreçlerinizi bir bütünlük içerisinde yürütebilirsiniz.

Maliyet

İhtiyacınız olan İK çözümlerini tek bir çatı altında toplayarak maliyetlerinizi düşürebilirsiniz.

Teşvikler

İhtiyacınız olan İK çözümlerini tek bir çatı altında toplayarak istihdam teşvikleri danışmanlığı hizmeti ile ilave gelirler elde edebilirsiniz.