ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ RESMİ GAZETEDE YAYINLANDI

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na 7103 sayılı Kanun ila eklenen Geçici 75. Maddeye göre, (4/a) kapsamında sigortalıları çalıştıran işverenlere, 2018 yılı Ocak ila Eylül ayları dönemine münhasır olmak üzere Bakanlar Kurulunca belirlenecek tutar üzerinden Hazine desteği verilmesine imkan sağlanmıştır. İlgili 2018/11668 sayılı kararname

Haberler