BORDROLAMA NEDİR?
Kurumların bordro ve özlük süreçlerine ilişkin her türlü hizmetin iş hukuku ve sosyal güvenlik mevzuatına uygun şekilde takip edilerek, uzman kadrolar ile tüm süreçlerin yürütülmesidir.

Teknik Bordrolama
Firmalar  kendi bünyelerinde devam  eden bordro hizmetleri iş tanımına ait belli işleri, bu konuda uzman ve profesyonel  firmalardan destek alarak yönetebilirler. Firmanın bordrosunda yer alan personellerin bordro ve SGK hesaplamaları ve ilgili bildirimleri hizmet sağlayıcısı tarafından yasalara ve kanunlara uygun olarak düzenlenerek firmaya sunulur ve raporlanır. Bu hizmetin dış kaynak (outsourcing) hizmetinden ayrılan en büyük yanı, firmanın çalışan personelleri firmanın bordrosunda yer almaya devam eder.

Dış Kaynak Kullanımı / Outsourcing
İşletmelerin gittikçe artan bir biçimde yalnızca sahip oldukları yetenek ve becerileri esas alan işleri yapmak ve temel yeteneklerini sürdürebilmek esasları, organizasyon dışındaki başka işletmelerden dış kaynak kullanımı (outsourcing) uygulamasını ortaya çıkardı.
Bordro outsourcing süreci ise, firmanın çalışan personellerinin Dış kaynak hizmeti veren firmanın SGK dosyasına aktarılması ve tüm hesaplamalar ile bildirimlerin hizmet sağlayıcısı tarafından uygulanması anlamına gelir.

BORDRO SÜREÇ DANIŞMANLIĞI
OPERAYONEL PROJE YÖNETİMİ

Dış Kaynak Kullanımı Hizmetlerimiz çerçevesinde, temel hizmetlere ek olarak;

Kiralık Araç,
Yakıt,
Mobil Telefon,
Gsm Hattı,
Laptop,
Mobil İnternet Data Hattı,
Konaklama,
Özel Sağlık Sigortası vb
konularında ihtiyaç duyulan demirbaş yönetimi parametrelerinin tamamını müşterilerimiz için yönetiyor ve raporluyoruz.

BORDROLAMA HİZMETİNİN FAYDALARI

Maliyet Tasarrufu: İK departmanlarının, eğitim, üretim, uygun yazılım programları, kalifiye eleman ihtiyacını sağlayabilme gibi tüm bordro proseslerine harcanacak maliyeti ortadan kaldırır.
Verimlilik: Şirketler asıl iş alanlarına odaklanıp daha üretken projeler ile ilgilenebilir ve dolayısıyla verimliliklerini arttırarak yerel ve global marketlerde daha güçlü bir yer edinebilirler.
Doğruluk: Konusuyla ilgili her türlü donanım ve deneyime sahip bir bordrolama firması, güncel mevzuat altyapısı ve desteğiyle olası bordro hatalarından kaynaklanabilecek gerek işçi-işveren gerekse yasal otoriteler nezdindeki tüm olumsuz süreçleri ortadan kaldırır.
Güvenilirlik: Bordro aktivitelerinin güvenli bir şekilde yürütülmesi, o departmana ait çalışanların verimliliğiyle doğru orantılıdır dolayısıyla bordrolama hizmeti almış olan bir firmanın bordro süreçleri elemanların hastalık izinleri, iş yerinin çalışmasının aksaması gibi olumsuz durumlardan etkilenmeyecektir.
Hız: Firmamız, uzmanlarının çok geniş teknolojik olanaklara sahip olmaları sayesinde en karmaşık bordro işlemlerini dahi doğru ve tutarlı bir şekilde yerine getirirler.
Güvenlik: İşlenen bordrolar, üçüncü şahısların bilgi almalarının engelleneceği bir gizlilik içerisinde isteğinize ve iş yapınıza uygun bir şekilde size ulaştırılır.
Raporlama: İsteğinize ve iş yapınıza uygun bordro raporlarını belirleme ve uygulama olanağına sahip olarak bordro aktivitelerinde karşılaşılabilecek sıkıntılı süreçleri önlemiş olursunuz.
Gizlilik: Bilgi güvenliğinin sağlanmasına yönelik olarak ücretlerin ve çalışanlara ilişkin kayıtların gizli tutulması sağlanır.
Zaman Çizelgesi: Sizin belirleyeceğiniz puantaj, ödeme ve bordro kapanış tarihlerine göre oluşturulacak bir zaman çizelgesiyle bordro işlemlerinin yürütülmesi ve sorumluluğu bordroloma firmasına ait olacak, böylece kendi alanınızdaki çalışmaları huzurla yürütebileceksiniz.
Yasal Sorumluluk: Bordro prosesi içerisinde gerçekleştirilecek olan her türlü aktivitenin tüm yasal sorumluluğu, karşılaşılabilecek olan cezaların tazmin edilmesi, yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve hataların giderilmesi outsourcing firmasına ait olacaktır.