Bir kurumun ayakta kalabilmesi ve varlığını devam ettirebilmesi ancak insana yatırım yapması ile mümkündür. İNKA olarak uzun süreli ve başarılı bir şekilde faaliyet sürdürebilmenin en önemli koşulunun “kalite“ üretimi ve bu kaliteyi üreten ve sürdüren nitelikli “insan gücü” olduğuna inanmaktayız. Çalışanların bireysel gelişimini artırmayı İnsan Kaynakları Politikasının en önemli eksenlerinden biri olduğunu düşünmekteyiz.

Çalışanlarımıza sunulan haklar ve ücretlendirme, kişinin yetkinliğini, görev ve sorumluluklarını esas alarak yıllık belirli periyodlarla yapılan Personel Değerlendirme Sistemi ile denetliyor ve geliştiriyoruz.

İNKA Bünyesindeki iş fırsatlarından yararlanmak için özgeçmişinizi cv@inkaik.com adresine email atabilirsiniz.