Mevcut teşvikleri konusunda uzman iş ortaklarımız aracılığıyla sizlere sunmaktayız.

Ar-Ge Teşvikleri,

Ar-GE faaliyeti nedir ?

 • Bilgi dağarcığının artırılması ve üretilen bilginin yeni süreç tasarlamak üzere kullanılması,
 • Bilgi dağarcığının artırılması ve üretilen bilginin yeni sistem tasarlamak üzere kullanılması ,
 • Bilgi dağarcığının artırılması ve üretilen bilginin yeni uygulamalar tasarlamak üzere kullanılması,
 • Bilimsel esaslar, sistematik temel çerçevesinde yapılmış,
 • Özgün çıktı / deneysel, bilimsel teknik içerik taşıyan,

Ar-Ge Projesi Nedir?

 • Amaç ve kapsamı olan,
 • Genel ve teknik tanımı oluşturulan ,
 • Süresi, bütçesi belirlenmiş,
 • Ar-Ge faaliyetlerinin her safhası belirlenmiş,
 • Bilimsel esaslar çerçevesinde araştırmacı tarafından yürütülen proje,

Tubitak Teşvikleri,

TÜBİTAK Teşvikleri, genelde nakdi teşviklerdir. Nakdi teşviklerde firmaya teşvik tutarı kadar ödeme yapılır. Bu teşvikler TÜBİTAK’a geri ödemeli ya da hibe şeklinde olabilir. Nakdi olmayan teşviklere ise danışmanlık, bilgi transferlerini örnek gösterebiliriz. TÜBİTAK nakdi destekleri karşılayabilmek için devletten ya da yabancı teşvik kurumlarından fonlar temin eder.

TÜBİTAK destekleri 5 ayrı grupta toplanmıştır, bunlar;

 • Sanayi AR-GE Proje destekleri
 • Akademik AR-GE destekleri
 • Bilim ve Toplum Proje destekleri
 • AB Çerçeve Programları destekleri
 • İkili ve çoklu işbirlikler

TURQUALITY Teşvikleri,

TURQUALITY®, uluslararası markalaşma potansiyeli olan firmalarımızın, üretimlerinden pazarlamalarına, satışlarından satış sonrası hizmetlerine kadar bütün süreçleri kapsayacak şekilde yönetsel bilgi birikimi, kurumsallaşma ve gelişimlerini sağlayarak uluslararası pazarlarda kendi markalarıyla küresel bir oyuncu olabilmeleri ve söz konusu markalar aracılığıyla olumlu Türk malı imajının oluşturulması ve yerleştirilmesi amacıyla oluşturulmuş bir marka destek programıdır.

Bu itibarla, Türk markalarının desteklenerek “Türk Malı” imajının ve Türkiye’nin itibarının güçlendirilmesini hedefleyen 2006/4 sayılı “Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY®’nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” çerçevesinde Marka/TURQUALITY® Programı kapsamında firmaların;

 • Patent, faydalı model, endüstriyel tasarım ve marka tesciline ilişkin harcamaları,
 • Sertifikasyona ilişkin giderleri,
 • Moda/Endüstriyel ürün tasarımcısı/Şef/Aşçı istihdamına ilişkin giderleri,
 • Tanıtım, reklam ve pazarlama faaliyetleri,
 • Yurtdışı birimlere ilişkin giderleri,
 • Danışmanlık (Yönetim, tasarım, hukuk, bilişim) giderleri,

 desteklenmektedir.