İSTİHDAM TEŞVİKLERİ ANALİZİ

Sosyal Güvenlik Teşvikleri
İşkur Teşvikleri
Ar-Ge, Tübitak ve Turquality Teşvikleri

İK SÜREÇ ANALİZİ

Performans Yönetimi
Ücret Yönetimi
Kariyer Yönetimi
Eğitim Yönetimi
İş Analizi
Motivasyon Yönetimi
Organizasyonel Gelişim

İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK RİSK ANALİZİ

İş ve Sosyal Güvenlik Risk Analizinin Amacı,
Firmaların personel çalıştırırken bilerek veya bilmeyerek yaptıkları hatalar ve/veya aldıkları riskleri ortaya koyarak süreç içinde bu riskleri ortadan kaldırmaya çalışmaktır. Yapılan risk analizi neticesinde; risklerin ortaya konulması, düzeltme ve iyileştirmelerin yapılması için yol haritalarının belirlenerek aksiyonların alınması sağlanır.

Analizi yapılacak başlıca konular,

– 5510 sayılı yasa ve ilgili mevzuata uygunluk analizi,
– 4857 sayılı yasa ve ilgili mevzuata uygunluk analizi,
– Muhasebe hesaplarındaki personel gider kayıtlarının denetimi,
– Şirketin kullandığı özlük dosyaları, iş sözleşmeleri, yönetmelik ile her türlü belge ve formların uygunluk kontrolü,
– İş müfettişleri ve SGK müfettişleri tarafından yapılan genel denetim benzeri tüm incelemelerin yapılması,